University of Calgary

Prevalence, risk factors and genotype distribution of Toxoplasma gondii DNA in soil in China

Authors

Cong, Wei
Zhang, Nianzhang
Hu, Ruisi
Zou, Fengcai
Zou, Yang
Zhong, Wenyan
Jingjing Wu
Fallaize, Christopher J.
Zhu, Xingquan
Elsheikha, Hany M.
Powered by UNITIS. More features.