University of Calgary

Eyup Bacanli

  • Adjunct Associate Professor

Biography

2011 – 2016: Associate Professor, TOBB University of Economics and Technology, Ankara

2006 – 2011: Assistant Professor, TOBB University of Economics and Technology, Ankara

2002 – 2003: Instructor, Kemerovo State University

2000 – 2001: Instructor, Gorno-Altaysk State University

Visiting professor at various universities in Sweden, Germany, Russia and Kazakhstan

Research Grants:

2014-2016 - Scientific and Technological Council of Turkey

Publications

Books

1.  Bacanli, Eyup. 2016. Türk Dillerinde Düzensizlikler (Irregularities in Turkic Languages). Ankara: Etkileşim Yayınları. p. 430.

2. Bacanli, Eyup. 2014. Kılınış Kategorisi ve Altaycada Kılınış Belirleyicisi Olarak Art Fiiller (The category of actionality and postverbs as actional specifiers in Altai). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. p. 264.

Books Edited

1. (with Erhan Buyukakinci) 2012. Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Türkiye ve Türk Dilli Halklar (Turkey and Turkic speaking peoples in Russian Federation after 20 years of the decay of Soviet Union). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. p. 878.

Chapters in books

Bacanli, Eyup. 2015. "Denizli Ağızlarında Arkaik Morfemler", E. A. Oganova (ed.) Alkïš Bitig. Scripta in honorem D. M. Nasilov. Sbornik statey k 80-letiyu D. M. Nasilova. Moskva: MBA, 263-271.

Bacanli, Eyup. 2014. “Türk Dillerinin Şahıs Zamirlerinde Düzensizlikler (Irregularities in personal pronouns of Turkic languages)”. Nurettin Demir, Birsel Karakoç, Astrid Menz (eds.) Eva Csato Johanson Festschrift, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 43-61.

Bacanli, Eyup. 2013. “Türk Dillerinde Topluluk ve Grup Çoğulu Bildiren Morfemler (Collective and associative plural morphemes in Turkic languages)”. Hatice Şirin User, Bülent Gül (eds.) Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 167-178.

Bacanli, Eyup. 2012. “Sibirya'daki Saha (Yakut), Tuva, Hakasya ve Altay Cumhuriyetleri: Uzaktaki Diller ve Kültürler (The Republics of Yakutia, Tuva, Khakasia, Altay in Siberia: Distant languages and cultures)”, Erhan Büyükakıncı and Eyüp Bacanlı (eds.) Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Türkiye ve Türk Dilli Halklar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. p. 615-690.

Articles in referred journals

Bacanli, Eyüp. 2016. “Nereguljarnye cheredovanija v karakhanidskom jazyke.” Voprosy Tjurkskoj Filologii 16, 13-29.

Bacanli, Eyup & Madiyeva, Gulmira & Mambetova, Manhsuk. 2015. “Kazakçada Başlangıç-Dönüşümlü (İnhoatif-Hâl Bildiren) Fiiller ve Onlar Üzerinde Evre Belirleme: Kazakça Konuşurlarının Tutumları Üzerine Deneysel Bir İnceleme (Inchoative-stative (initio-transformative) verbs in Kazakh and phase marking on them: An experimental inquiry of attitudes of Kazakh speakers)”. Türkbilig 29, 19-44.

Bacanli, Eyup. 2014. “Türk dillerinde alomorfi koşullanması (Conditioning of allomorphy in Turkic languages)”. Türkbilig 27, 13-37.

Bacanli, Eyup. 2013. “High-focal intraterminality in Denizli Dialects of Turkish”. Turkic Languages 17, 5-30.

Bacanli, Eyup. 2011 "Inflectional Suppletion in Turkic Languages", Folia Linguistica Historica 321-42.

Gokce, Faruk & Bacanli, Eyup. 2011 "Anderson, Gregory D. S. (2004). Auxiliary verb constructions in Altay-Sayan Turkic. (Turcologica 51) Wiesbaden: Harrassowitz", Bilig 59, 255-265.

Bacanli, Eyup. 2010. “Altay Türkçesindeki -atan ekinin görünüş-zamansal ve kiplik anlamları (Aspectotemporal and modal meanings of the Altay suffix -atan)”. Bilig 55, 71-92.

Bacanli, Eyup. 2009. “Türkçe fiil, Slav türü bitmiş görünüş bildirebilir mi? (Can Turkic verb indicate Slavic type perfective aspect?)”. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 6/1, 43-58.

Bacanli, Eyup. 2008. “Phase marking on initiotransformative verbs in Altay Turkic”. Turkic Languages 12/2, 170-186.

Bacanli, Eyup. 2008. "Türkiye Türkçesindeki -miş ekinin dolaylılık ve dolaylılık-dışı kullanımlarında zamansal atıf (Temporal reference and the Turkish suffix -miş)". Bilig 44, 1-24.

Bacanli, Eyup. 2007. "O dvojstvennoj semantike affiksa -miş v tureckom jazyke". Voprosy tjurkskoj filologii 7, 9-21.

Bacanli, Eyup. 2007. "O suchschestve tureckix evidencial'nyx pokazatelej". Voprosy tjurkskoj filologii 7, 22-27.

Bacanli, Eyup. 2006. “Dlitel’nye formy glagola v tavasskix dialektax”. Voprosy tjurkskoj filologii 6, 4-15.

Bacanli, Eyup. 2006. “Türkçe’deki dolaylılık işaretleyicilerinin pragmatik anlamları (Pragmatics of the Turkish indirective markers)”. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 3/1. 35-47.

 

Photograph of Eyup Bacanli
Powered by UNITIS. More features.